YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur kunst kunststroming kunststromingen muziek literair literatuur filosofe filosofisch filosofieen filosofen filosofische filosofie filosoof filozofie wijsbegeerte taal architectuur christenunie rpf-jongeren getallen gpjc politieke jongerenorganisaties perspectief aaneenschrijven leestekens muziekgeschiedenis duitse literatuur klimaatverandering veda klimaatopwarming opwarming van de aarde design europese commissie europese unie europese raad europees hof van justitie verdrag van schengen grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme en illegale migratie verenigde naties : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 304 voor - 1000 1500 - in 0.0351839065551758 seconden.
Kunststromingen<#>kunststromingen
Kunstbus - Richting, gevolgde stijl in de kunst. kunststromingen<#>60.000-30.000-15.000 vC Prehistorische kunst, paleolithische- kunst (ijstijdkunst): 'venusbeeldjes', Altamira, Lascaux. Oudheid: 4000 - 500 vC mesopotamische- kunst assyrische- kunst babylonische- kunst; Ur, Akkad, Babyloniërs, Assyriërs, Ninive, Perzen. ... ninive, perzen. 4000 - 500 vc egyptische- kunst. 3000 vc 1000

                                                                                                                                           
filosofie
Kunstbus - De term filosofie komt uit het klassieke Grieks en betekent liefde (filia = vriendschap, fileo = liefde, kus) voor of streven naar kennis of wijsheid (sofia). Filosofie of wijsbegeerte is 'de studie van de betekenis en de geldigheid van ons geloof in dingen. ... en brahmanisme), oud-vedische en hymnentijdperk (1500 - 1000

                                                                                                                                           
klimaatverandering
Kunstbus - Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weer of klimaat over een lange periode. Deze manifesteert zich in een stijging of daling van de gemiddelde temperatuur, veranderingen van luchtstromingen en van de waterkringloop en daarmee van de bewolking en de neerslag. ... aerosoldeeltjes is zeer veranderlijk en varieert van zo'n 1000

                                                                                                                                           
Wat is juist: 1 aprilgrap of 1-aprilgrap?
Genootschap Onze Taal - Volgens de officiële spelling is 1 aprilgrap juist. Wat ons betreft is 1-aprilgrap ook mogelijk; deze alternatieve vorm staat daarom in onze Spellingwijzer Onze Taal. ... 100 metergrens 100-metergrens 104 wekengrens 104-wekengrens 1000

                                                                                                                                           
muziekgeschiedenis
Muziekbus - ca 8000 vC Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) ca 6000 vC Zang en slaginstrumenten. ca 3000 vC Gebruik van de pentatoniek in Egypte ca 2000 vC Gebruik van de pentatoniek in China ca 1900 vC Overgang van pentatoniek op modaal systeem ca 1200 vC Gebruik van bronzen lieren Noord Europa ca 1000 vC Overgang pentatoniek op modaal systeem Midden- Oosten ca 800 vC Uitvinding van het muziek-spijkerschrift in Babylon ca 700 vC Barden en Keltische dichters en zangers in Gallië, Wales, Schotland en Ierland ca 500 vC Toonsysteem met vierde tonen in Indië ca 400 vC Muziek geschreven voor Griekse toneelstukken Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, wel kunnen er reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. ... systeem ca 1200 vc gebruik van bronzen lieren noord europa ca 1000

                                                                                                                                           
Veda
Kunstbus - Het oudste deel van de Indische letterkunde, dat de grondslag vormt van het religieus-wijsgerig denken van de Indiërs. Veda, uitgesproken als weda, is het Sanskriet woord voor weten of ‘kennis', door de zieners van de oertijd geschouwd en overgeleverd. ... laten duidelijk zien dat men in die tijd, zo tussen 1500 en 1000

                                                                                                                                           
Duitse literatuur
Kunstbus - Onder Duitse literatuur verstaat men die literaire werken, die in het Duits zijn geschreven. Ook de Oostenrijkse literatuur en de Duitstalige Zwitserse literatuur vallen hier dus onder, al worden deze in later perioden ook los gezien. ... germaans-heidense merseburger toverspreuken bekend. tot circa 1000

                                                                                                                                           
Europese aanpak vluchtelingencrisis
Parlement & Politiek - Westelijke Middellandse Zee (en land) route ... bij aankomst in een asielzoekerscentrum hoogstens 1000

                                                                                                                                           
hindoeïsme
Kunstbus - ' Hindoeïsme', is een term die pas per ca 1830 in de Engelse literatuur zijn intrede deed en globaal de Indische (India, Voor-Indië) cultuur van ongeveer de laatste 2 millennia aanduidt, als voortzetting van de oudere vedisch-brahmanistische beschaving. ... boeken) het oorspronkelijke brahmanisme stamt zelfs uit ca. 1000

                                                                                                                                           
Kalkoven
Kunstbus - Een schelpkalkoven is een oven in een kegelvormige toren, met een hoogte variërend van 15 tot 20 meter en heeft een doorsnede aan de basis van ongeveer 5 tot 7 meter breed. Een schelpkalkoven werd gebruikt voor de fabricage van metselkalk uit strandschelpen (in Nederland schelpkalk genoemd). ... kalk). kalk (caco 3 ) wordt tot een temperatuur van boven de 1000

                                                                                                                                           
Mahabharata
Mahabharata
Kunstbus - De Mahabharata, soms gewoon Bharata genoemd, is een zeer omvangrijk religieus en filsosofisch epos uit India. Samen met de Ramayana vormt het een belangrijke culturele hoeksteen van het hindoeïsme. De Mahabharata is het op twee na grootste literaire werk van de wereld na het Gesarepos en het epos Manas en bestaat uit 18 delen (zogeheten parva's), die elk weer onderverdeeld zijn in kleinere delen. ... eerst in zijn geheel opgetekend in het sanskriet. na het jaar 1000

                                                                                                                                           
Rembrandts-oeuvre
Kunstbus - Rembrandts oeuvre Noord- Nederlands kunstenaar, geboren 15 juli 1606 Leiden - overleden 4 oktober 1669 Amsterdam, 8 oktober 1669 begraven. Leerling van Pieter Lastman, Jacob Isaacsz. van Swanenburgh, Beinvloed door Jacob Symonsz. ... toen al diep in de financiele moeilijkheden - leende rembrandt 1000

                                                                                                                                           
Gunther von Hagens
Kunstbus - Oost- Duitse, in Polen geboren, medicus en patholoog-anatoom. ( Gunther von Hagens heeft een boete van 144.000 euro moeten betalen wegens het onterecht gebruiken van de titel ‘Professor’. Zelf blijft hij volhouden dat hij in 1996 door de Universiteit van Dalien is benoemd tot professor. ... lichaam volgens de nieuwe plastinatiemethode duurt maar liefst 1000

                                                                                                                                           
Chris Lanooy
Chris Lanooy
Kunstbus - Nederlands beeldhouwer, keramist, glaskunstenaar, schilder, decoratieschilder (van voorwerpen), geboren 16 maart 1881 Sint Annaland (Tholen) - overleden 24 januari 1948 Epe. Christiaan Johannes Lanooy is een van de grondleggers van de moderne keramiek en een van de belangrijkste ontwerpers van glas en keramiek van de 20ste eeuw. ... bij het raku stoken, maar dan bij hogere temperaturen (vanaf 1000

                                                                                                                                           
renaissance
Kunstbus - Doorverwijspagina, Vroege-Renaissance ¦ Hoge- Renaissance ¦ Manierisme Neo-Vlaamse-Renaissance Renaissancemuziek Renaissance, Frans voor wedergeboorte komt van het Italiaanse rinascita. De Renaissance deelt men doorgaans in perioden in: 1e - Vroege Renaissance (ca 1400-1500, centrum Florence), 2e - Hoge Renaissance (1500-1530 in Florence, Rome, Milaan) 3e - Maniërisme (of late renaissance) (1530-1600). ... 1000

                                                                                                                                           
Filips de Schone
Filips de Schone
Kunstbus - ca. 1500, Meester van de Magdalena-legende ( Brussel) Filips I van Castilië, bijgenaamd Filips de Schone (Brugge, 22 juli 1478 - Burgos, 25 september 1506) was de zoon van Maximiliaan I van Habsburg en Maria van Bourgondië. ... 1000

                                                                                                                                           
Nederlandse Middeleeuwse literatuur
Kunstbus - Met de Nederlandse literatuur worden in dit artikel bedoeld de hoofdstromingen en -richtingen in de Nederlandse letterkunde die zich, vanaf het begin tot ca. 1500, in de Nederlanden hebben voorgedaan. Dit artikel beperkt zich tot de Middeleeuwen; het vervolg wordt behandeld in het artikel Nederlandse literatuur. ... 1000

                                                                                                                                           
cijfer
Kunstbus - Een cijfer is een enkelvoudig symbool waarmee een telbaar aantal wordt aangeduid. De westerse cijfers van het tientallig stelsel zijn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ze worden Arabische cijfers genoemd, omdat ze afkomstig zijn uit het Arabisch. ... cijfers zijn: i = 1 v = 5 x = 10 l = 50 c = 100 d = 500 m = 1000

                                                                                                                                           
obligatie
Kunstbus - Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs van een lening die is aangegaan door een debiteur: dat kan een overheid, bedrijf of andere instelling zijn. De bezitter van het schuldbewijs, de obligatie, leent dus geld aan de debiteur en ontvangt daarover van deze debiteur een vaste of variabele rente, couponrente genoemd, en aan het eind van de looptijd, of bij eerdere afbetaling, de nominale waarde van de lening. ... coupures. die kunt u op de beurs kopen, vaak in eenheden van 1000

                                                                                                                                           
Gereformeerd Politiek Jongeren Contact (GPJC)
Parlement & Politiek - Het Gereformeerd Politiek Jongeren Contact was de politieke jongerenorganisatie van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV). Van 1955 tot 1964 bestond de organisatie enkel uit plaatselijke afdelingen. In 1964 kwam de landelijke jongerenorganisatie tot stand. ... 1000

                                                                                                                                           
Japanse kunst
Kunstbus - Japanse kunst wordt vaak geroemd om de prachtige inkt schilderingen van landschappen, dieren en personen. Deze schilderingen, de sumi-e, werden gemaakt van inkt. De intensiteit van de kleur werd bepaald door de hoeveelheid water die werd toegevoegd bij het fijnwrijven van het inktblokje. ... jomonpot, umataka (midden jomon), laat jomon (ong. 2500 - 1000

                                                                                                                                           
documenta
Kunstbus - Internationale tentoonstelling van hedendaagse beeldende kunst. Wordt sedert 1955 iedere vier of vijf jaar in het Duitse Kassel georganiseerd. Kassel is een saaie, tijdens de Tweede Wereldoorlog platgebombardeerde en vervolgens in de allerslechtste architectuurtraditie weder-opgebouwde stad. ... 1450 200.000 documenta iv 1968, 24-kopfiger documenta-rat 150 1000

                                                                                                                                           
historie
Kunstbus - Wereldgeschiedenis Nederland 600000 v.C.: Ontstaan van de menselijke taal 8000 v.C.: Eerste muzikale uitingen van de mens (ratels, rammelaars, bromhout, eentonige fluiten uit beenderen) 6000 v.C.: Zang en slaginstrumenten. ... 1000

                                                                                                                                           
Zilver
Kunstbus - Zilver is een scheikundig element met symbool Ag en atoomnummer 47. Zilver is een overgangsmetaal. Het is een zilverwit (half-)edelmetaal. De naam zilver is afgeleid van silubar (oud-saksisch), wat in het OudDuits silbar werd en wat later silber werd. ... gehalte wordt aangeduid in gewichtsdelen zuiver edelmetaal per 1000

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 279